prepravce

Mýtné v ČR

V České republice je zpoplatněno užívání vybrané sítě dálnic a rychlostních silnic poplatky.Poplatkem za užívání se rozumí určitá částka, která se platí za oprávnění využívat vozidlem po určitou dobu zpoplatněné pozemní komunikace. Běžnějším a i pro svou větší spravedlnost preferovanějším způsobem zpoplatnění silniční infrastruktury je mýtné, resp. výkonové zpoplatnění. Na rozdíl od poplatků za užívání, které se stanoví v závislosti na době, po kterou je předplaceno právo užívání sítě zpoplatněných pozemních komunikací, mýtné se stanoví v závislosti na skutečně ujeté vzdálenosti. Mýtným se rozumí určitá částka, která se platí za jízdu vozidla mezi dvěma body pozemní komunikace. Tato částka se stanoví podle ujeté vzdálenosti a typu vozidla. V minulosti bylo mýtné tradičně vybíráno na dálnicích manuálně, což vyžadovalo výstavbu rozsáhlých mýtných stanic. V současné době se od tohoto tradičního výběru upouští a nahrazuje se systémy elektronického výběru mýtného (systémy EFC či ETC). Nejmodernější systémy jsou pak také označovány přívlastky Multilane a Free Flow, což znamená, že jízda vozidla při mýtné transakci není nijak omezována (vozidlo může jet v jakémkoli jízdním pruhu nebo může přejíždět z jednoho jízdního pruhu do druhého aniž by muselo omezovat svou okamžitou rychlost).

Vláda ČR v květnu 2004 rozhodla, že zpoplatní užívání vybraných pozemních komunikací těžkými vozidly (zpravidla se jedná o vozidla nákladní) výkonově, aby se uživatelé spravedlivěji a přímo podíleli na nákladech spojených s výstavbou, modernizací, údržbou a provozem významných silničních tahů. Výběr mýtného by měl být zajišťován plně automaticky a kromě dálnic a rychlostních silnic by se měl rozšířit i na vybrané silnice I. třídy. K tomuto rozšíření vedla zásadní okolnost, že Česká republika nemá kompletně dobudovánu síť dálnic a rychlostních silnic (zatím jich je v provozu cca 878 km a plánováno je přes 2 100 km). To znamená, že těžká dálková silniční doprava je ve směrech dosud nevybudovaných dálnic a rychlostních silnic vedena právě po výše uvedených silnicích I. třídy (rozsah předpokládaného výkonového zpoplatnění - zde). Zpoplatněním těchto tahů by měla ČR získat potřebné finanční prostředky na urychlené dobudování své páteřní sítě.
 
Po odsouhlasení základních parametrů zadávací dokumentace pro zadávací řízení na generálního dodavatele systému elektronického výběru mýtného vládou ČR bylo dne 11. července 2005 zveřejněno oznámení zadávacího řízení veřejné zakázky "Poskytování služeb a dodávek vybrané infrastruktury k realizaci projektu výkonového zpoplatnění vybraných komunikací v ČR". Více informací o zadávacím řízení zde.

Zdroj: MDČR

Dopravní info on-line

Top nej firem

Prezident CR Zeman

Věříte prezidentovi ĆR Zemanovi?

Celkem hlasovalo 20103. Archiv anket.