prepravce

Podmínky

Portál PŘEPRAVCE.CZ a odpovědnost Provozovatele
 • Obsah Portálu má pouze informační charakter.
 • Provozovatel neodpovídá za správnost obsahu.
 • Provozovatel nenese jakoukoli odpovědnost za činnost uživatelů na portálu PŘEPRAVCE.CZ.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění kdykoliv upravit nebo smazat jakoukoliv část portálu PŘEPRAVCE.CZ  a to včetně uživatelských profilů (vč. tzv. návazných profilů).
 • Provozovatel nezaručuje nepřerušený přístup na portál.
 • Provozovatel nezaručuje nezávadnost a bezpečnost portálu a neodpovídá za škodu způsobenou uživateli při realizaci přístupu a užívání portálu a to včetně případné škody způsobené stahováním dat z portálu, škody způsobené počítačovými viry, škodu v důsledku ztráty dat nebo neoprávněného přístupu k přenosům a datům Uživatele.
 • Provozovatel portálu nenese odpovědnost za údaje a fotografie poskytnuté samotnými uživateli, taktéž nezodpovídá za porušování práv duševního vlastnictví ani jiných práv uživatele.
 • Provozovatel portálu nezodpovídá za obsah komentářů a příspěvků, umístěných na portál uživateli, taktéž nezodpovídá za porušování práv duševního vlastnictví ani jiných práv uživatele.
 • Provozovatel nezodpovídá za správnost podávaných inzerátů v sekci Inzerce.
 • Provozovatel neodpovídá za obsah www stránek, které jsou dostupné prostřednictvím Portálu, jakož ani za závazky osob, které nabízejí, poskytují nebo zprostředkovávají služby na takovýchto www stránkách.
 • Provozovatel neodpovídá za obsah www stránek, ze kterých je možné se připojit na stránky Portálu, jakož ani za závazky osob, které nabízejí, poskytují nebo zprostředkovávají služby na takovýchto www stránkách.
 • Rovněž provozovatel nenese odpovědnost za jakékoliv následky, které mohou uživatelům vzniknout v důsledku používání tohoto portálu.
 • V případě jakéhokoli útoku na server provozovatel nenese odpovědnost za data uložená na portálu.
 • Dopravní info on-line

  Top nej firem

  Prezident CR Zeman

  Věříte prezidentovi ĆR Zemanovi?

  Celkem hlasovalo 20296. Archiv anket.