prepravce

Certifikát AEO

Certifikát AEO = přednostní celní odbavení zboží v rámci EU.

Školení povedou zástupci Celního ředitelství České Budějovice, které je kompetentním celním orgánem k provádění řízení o vydání, pozastavení a zrušení osvědčení AEO.

Certifikát AEO = přednostní celní odbavení zboží v rámci EU

 

PŘIJĎTE NA ŠKOLENÍ!

 

Téma: Jak získat certifikát AEO v rámci nových celních opatření EU

Kdy: středa 27. listopadu 2008, 10-15 hodin

Kde: vzdělávací centrum Francouzsko-české obchodní komory,

budova IBC, Pobřežní 3, Praha 8 (v blízkosti metra Florenc)

Školení povedou zástupci Celního ředitelství České Budějovice, které je kompetentním celním orgánem k provádění řízení o vydání, pozastavení a zrušení osvědčení AEO.

 

Co přináší certifikát AEO?

Novelizované celní předpisy Evropské unie týkající se bezpečnosti mezinárodního obchodu vedou ke zpřísnění fyzických kontrol zboží, jež se dováží nebo vyváží z EU, což vede ke zpomalení obchodních i dopravních operací. Aby se minimalizoval dopad těchto nových celních opatření, byl zaveden institut oprávněného ekonomického subjektu (AEO - Authorised Economic Operator).

Certifikát AEO se týká celého dodavatelského řetězce, tedy všech osob zúčastněných v mezinárodní obchodní transakci – dovozců a vývozců, výrobců, celních zástupců i přepravců. Držitelé certifikátu AEO získávají výhody ve snadnějším přístupu k celním zjednodušením a / nebo ve vztahu k prováděným celním kontrolám.

Akreditaci AEO je možné získat od 1. ledna 2008. Celní orgán má ze zákona k přezkoumání žádosti o vydání certifikátu nezvykle dlouhou dobu 300 dní. V současné době obdržely tento certifikát pouze 4 společnosti. I z toho je patrné, že jeho získání není jednoduchou záležitostí. Očekává se, že obdržení certifikace AEO bude v budoucnu i otázkou prestiže.

Podrobnější informace o školení naleznete v přihlášce.viz. www.ccft-fcok.cz

13.11.2008

Dopravní info on-line

Top nej firem

Prezident CR Zeman

Věříte prezidentovi ĆR Zemanovi?

Celkem hlasovalo 19677. Archiv anket.