prepravce

Informace o dálničních kupónech 2007 pro vozidla do 12 tun

Distribuci a prodej dálničních kupónů (dále jen "kupónů") emise 2007 budou zajišťovat smluvní komisionáři Ministerstva financí

Česká pošta, s.p. a ABA, a.s., a to prostřednictvím poštovních provozoven, nebo svých smluvních prodejců na čerpacích stanicích, hraničních přechodech, směnárnách apod. Prodejních míst je, tak jako  v minulých letech, po celé ČR cca 5 500.

Od 1. ledna 2007, v souladu s novelou zákona 13/1997 Sb. , o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (zákon č. 80/2006 Sb.) je k vydávání a prodeji kupónů příslušný Státní fond dopravní infrastruktury. Touto novelou přechází kategorie vozidel, nebo jízdní soupravy s hmotností od 12 tun včetně do systému mýtného a stávající  kategorie vozidel do 3,5 tun a nad 3,5 tun do 12 tun jsou zpoplatněny časovým poplatkem, jehož úhrada se prokazuje platným kupónem.

Oproti minulé emisi dochází u obou kategorií ke změně platnosti časových kupónů, a sice z dvouměsíčních na měsíční a z patnáctidenních na sedmidenní. Platnost ročních kupónů počíná 1. prosincem 2006 a končí 31. ledna 2008. Platnost měsíčních kupónů počíná dnem vyznačeným na kupónu a končí uplynutím dne bezprostředně následujícího měsíce, který se číselně shoduje se dnem vyznačeným na kupónu. Není-li takový den v příslušném následujícím kalendářním měsíci, připadne konec platnosti na jeho poslední den. Platnost sedmidenních kupónů počíná dnem vyznačeným na kupónu a končí uplynutím sedmého kalendářního dne. Platnost výše uvedených časových kupónů počíná dnem 1. ledna 2007.
 
Ceny kupónů v Kč emise 2007

kategorie do 3,5 tuny:    roční          900.-Kč

                                      měsíční       300,-Kč

                                      sedmidenní 200,- Kč

 

nad 3,5 tuny do 12 tun: roční          7000,-Kč

                                      měsíční       1750,-Kč

                                      sedmidenní  650,- Kč

 

Prodej ročních kupónů bude zahájen na prodejních místech koncem tohoto týdne a prodej časových kupónů bude zahájen koncem roku 2006. Ročních i časových kupónů bude na prodejních místech dostatečné množství.
 
Vzhledem k tomu, že v průběhu prodeje emise 2006 bylo zjištěno enormní množství padělků, přistoupilo u emise 2007 Ministerstvo financí ve spolupráci se Státní tiskárnou cenin a orgány Policie ČR a Celní správy k jejich většímu zabezpečení novými ochrannými prvky. Ten nejdůležitější, který při koupi umožní kupujícímu rozpoznat pravost kupónu, je znázorněn na zadní straně druhého dílu kupónu. Jedná se o opticky variabilní barvou vyznačený prvek, který se změnou dopadajícího světla mění svoji barevnost. Tento ochranný prvek je používán i na některých bankovkách.

Na prodejních místech budou k dispozici čtyřjazyčné informační letáky, ve kterých je výše uvedený ochranný prvek zřetelně vyznačen. Kupující upozorňujeme na to, aby si kupóny kupovali výhradně na prodejních místech. Zároveň je důležité také vědět, že použití zpoplatněné komunikace bez platného kupónu může být v blokovém řízení pokutováno do výše 5 000 Kč a ve správním řízení až do výše 500 000 Kč.

 

Zdroj: MFČR

14.12.2006

Dopravní info on-line

Top nej firem

Prezident CR Zeman

Věříte prezidentovi ĆR Zemanovi?

Celkem hlasovalo 20103. Archiv anket.