prepravce

Přes Českou republiku povede další evropský dopravní koridor

Dne 12. října 2006 podepsal za Českou republiku 1. náměstek ministra dopravy Ondřej Jašek

na okraj zasedání Rady ministrů dopravy EU s ministry Polska, Slovenska, Rakouska a Itálie memorandum o vytvoření multimodálního dopravního koridoru spojujícího Baltské a Jaderské moře. Koridor vznikl rozšířením VI. panevropského multimodálního koridoru až do italského přístavu Bologna. Až doposud tento koridor končil ve Vídni.
Vytvoření koridoru pomůže především zhodnotit investice, které byly do modernizace a výstavby železniční a silniční infrastruktury na tomto severo-jižním koridoru v posledních letech v České republice vloženy. Směrování koridoru právě přes území České republiky povede k lepší nabídce přepravních služeb a k vyšší atraktivitě celého území pro případné investory s pozitivním dopadem na hospodářský růst a zaměstnanost. Umožní také investovat prostředky Evropské unie prioritně i do této dopravní osy.
V České republice se jedná o železniční koridor Petrovice u Karviné - Ostrava - Přerov - Brno - Břeclav a spojení dálničního typu ve stejném směru (D47, R52).

 

Zdroj: MDČR

28.10.2006

Dopravní info on-line

Top nej firem

Prezident CR Zeman

Věříte prezidentovi ĆR Zemanovi?

Celkem hlasovalo 20103. Archiv anket.