prepravce

Uchazeči o řidičské oprávnění budou skládat zkoušky v elektronické podobě

Uchazeči o řidičské oprávnění budou od července 2006 skládat zkoušky výhradně v elektronické podobě,

čímž se zvýší důraz na jejich odborné znalosti a zamezí se případným nežádoucím manipulacím s výsledky testů. Do poloviny června ministerstvo proškolí pět set státních zkušebních komisařů, které seznámí nejen s novou podobou zkušebních testů, ale i se změnami, které přináší novela zákona o silničním provozu. Podobným způsobem budou proškoleni všichni úředníci dopravních odborů, kde se školení zaměří také na nově zavedený bodový systém hodnocení řidičů.

Elektronické testy jsou dalším krokem ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu. Noví řidiči budou lépe připraveni na řešení praktických dopravních situací. Všichni uchazeči o řidičské oprávnění si můžou zkušební otázky procvičovat na internetové adrese etesty.mdcr.cz.

Otázky jsou vytvořené tak, aby se adepti o řidičské oprávnění místo mechanického učení odpovědí a, b, c opravdu seznámili s jednotlivými silničními pravidly. Zkušební testy budou postupně obsahovat až tisíc otázek, které u každého testu počítač náhodně generuje. Rotovat bude i pořadí možných odpovědí. Vedle otázek typu a,b,c přibudou otázky typu ano - ne. Každý test tak bude unikátní. Podstatnější však je, že zkušební otázky mnohem více kopírují reálné situace, a to i za pomocí fotografií ze silničního provozu. I nadále bude test obsahovat 25 otázek, které kladou důraz především na zásady bezpečné jízdy. Celkem může zkoušený získat 50 bodů, pro úspěšné složení zkoušky přitom musí získat minimálně 43 bodů. Vedle tohoto testu bude muset uchazeč i nadále skládat zkoušku z ovládání a údržby vozidla a z praktické jízdy.

Zdroj: MDČR

9.8.2006

Dopravní info on-line

Top nej firem

Prezident CR Zeman

Věříte prezidentovi ĆR Zemanovi?

Celkem hlasovalo 20103. Archiv anket.