prepravce

Aktuální dopravní informace

Zvolte stranu:
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90 | 91-100 | Další strana

Přes Cínovec mohou jezdit i dopravci z okresů Děčín a Litoměřice

Ministerstvu dopravy se podařilo přesvědčit německou stranu, aby rozšířila plošnou výjimku pro užívání hraničního přechodu Cínovec na příjezdu do ČR také pro okresy Děčín a Litoměřice.

Ministr Šimonovský vítá rozhodnutí ÚOHS ve věci elektronického mýta

Místopředseda vlády a ministr dopravy Milan Šimonovský přivítal dnešní rozhodnutí Úřadu na ochranu hospodářské soutěže ve věci elektronického mýta.

Závazky veřejné letecké služby

V souladu s nařízením Rady (EHS) č. 2408/92 ze dne 23. července 1992 o přístupu leteckých dopravců Společenství na letecké trasy uvnitř Společenství se "závazkem veřejné služby" rozumí  každý závazek uložený leteckému dopravci ve vztahu k jakékoli trase, k jejímuž provozování mu byla vydána licence, aby přijal potřebná opatření k zajištění dopravy, která splňuje stanovené normy návaznosti, pravidelnosti, kapacity a cen, které by letecký dopravce nesplnil, pokud by zvažoval výhradně vlastní obchodní zájmy. Podrobněji je celá problematika upravena článkem 4 výše zmíněného nařízení.

Kamiony přijíždějící z Německa nebudou smět jezdit přes hraniční přechod Cínovec

Hraniční přechod Cínovec a obce a města v jeho okolí si částečně oddychnou od nákladní kamionové dopravy. České ministerstvo dopravy se společně s německým ministerstvem vnitra dohodly na dočasné změně režimu provozu nákladních vozidel na tomto hraničním přechodu.

Česká republika získala na dopravní projekty maximální podporu z Fondu soudržnosti ve výši více než 18 miliard Kč

Dne 27. prosince 2005 schválila Evropská komise (EK) spolufinancování dalšího dopravního projektu z Fondu soudržnosti.

Výběrové řízení na dodavatele elektronického mýtného bylo transparentní

Ministerstvo dopravy vítá rozhodnutí Úřadu na ochranu hospodářské soutěže ve věci zavedení elektronického mýta.

Výstava (7.-9.3.2006, Pražský veletržní areál Letňany)

EUROTRAFFIC - 6.ročník mezinárodní odborné výstavy dopravního inženýrství a dopravně technických zařízení

Úplné schválené znění novely silničního zákona č. 361/2000 Sb.

Úplné schválené znění novely zákona č. 361/2000 Sb. ke dni 1. červenci 2006 najdete zde.

Přehled jednání spočívajících v porušení vybraných povinností stanovených předpisy o provozu na pozemních komunikacích a počet bodů za tato jednání.....

Přehled dvoudílných kupónů pro rok 2006

Vzory všech kupónů jsou uvedeny ve vyhlášce Ministerstva financí č. 571/2004 Sb., kterou se stanoví vzory kupónů prokazujících zaplacení poplatku za užívání dálnice a rychlostní silnice, způsob jejich vyplňování doby platnosti kupónů s dobou platnosti kratší než kalendářní rok a způsob jejich evidence, ve znění vyhlášky č. 457/2005 Sb.

Zvolte stranu:
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90 | 91-100 | Další strana

Dopravní info on-line

Top nej firem

Prezident CR Zeman

Věříte prezidentovi ĆR Zemanovi?

Celkem hlasovalo 20296. Archiv anket.